PRERUŠENIE PREVÁDZKY

Na základe odporúčania RÚVZ v Spišskej Novej Vsi a so súhlasom zriaďovateľa sa pre vysokú chorobnosť detí prerušuje prevádzka v MŠ Ružová 9, Smižany

od 21. decembra 2022 do 22. decembra 2022.

PaedDr. Andrea Baluchová, oddelenie školstva a SŠÚ