Zamestnanci

Vedenie materskej školy

Mgr. Iveta Brodzianska

Riaditeľka

Pedagogickí zamestnanci MŠ

Kristína Rečková

Mgr. Alena Kupcová

Bianka Hegyiová

Mgr. Aneta Anna Ondríková

Lenka Gloneková

Mgr. Iveta Hukelová

Jarmila Strechajová

Mgr. Mária Dunajčíková

Viera Árvová

Edita Szarvašová

Nepedagogickí zamestnanci MŠ

Bc. Viera Radványiová

vedúca školskej jedálne Prešovská

Iveta Frečková

školská jedáleň

Slavomíra Fedáková

školská jedáleň

Anna Lanáková

školská jedáleň

Anna Poláková

prevádzka MŠ

Jana Strechajová

prevádzka MŠ

Beata Barcziová

prevádzka MŠ

Miroslav Valachovič

prevádzka MŠ