Zamestnanci

Vedenie materskej školy

Mgr. Mária Čujová

Riaditeľka

Pedagogickí zamestnanci MŠ

Katarína Hagarová

Dáša Filipová

Bc. Jarmila Vlčeková

PaedDr. Alena Vrábľová

Bc. Darina Dupčáková

Bc. Dominika Mihňáková

Bc. Darina Majkutová

Renáta Hricisková

Bc. Erika Mravčáková

Bc. Mária Hudačeková

Mgr. Janka Dutková

Mgr. Elena Zumerlingová