MŠ Ružová, Smižany

Poskytujeme predprimárne vzdelávanie deťom predškolského veku. Realizujeme edukáciu detí od 3 do 6 rokov a edukáciu detí s odloženou školskou dochádzkou.

Interaktívna tabuľa

Je používaná pri vyučovacích procesoch. Deti si pomocou nej rozvíjajú logické myslenie, základy tvorivého a kritického myslenia a psycho-motorické schopnosti.

Detské ihrisko a pieskoviská

Učíme deti chrániť prírodu, životné prostredie, aby sme mohli dýchať čistý a zdravý vzduch. Na základe tohto poslania ponúkame deťom aktivity a hry v exteriéry.

AKTUÁLNE OZNAMY

Kontakt