OLEJKO chráni prírodu

Milí rodičia, naša MŠ sa od mesiaca marec zapojila do projektu Olejko chráni prírodu. Hlavnou myšlienkou projektu je chrániť životné prostredie. V areáli MŠ pribudol nový oranžový kontajner ( pri hlavnom vstupe), do ktorého môžete vložiť plastovú fľašu s použitým kuchynským olejom. Zapojením sa do tohto projektu dáme použitému oleju druhú šancu stať sa biopalivom, ochránime prírodu, získame edukačné materiály a zároveň účasť v žrebovaní o ceny partnerov projektu.

Ďakujeme každému, kto túto myšlienku podporí.

Šťastné a veselé Vianoce