Oznam o prerušení prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Smižany

Vážení rodičia,

počas vianočných prázdnin bude prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Smižany prerušená

od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

Opätovný nástup detí do materských škôl je plánovaný od 11. 1. 2021. O obnovení prevádzky Vás budú informovať riaditeľky MŠ (MŠ Ružová, MŠ Zelená, MŠ Komenského).