Zamestnanci

Vedenie materskej školy
RiaditeľkaMgr. Mária Sapara
Zástupkyňa riaditeľkyMgr. Elena Zumerlingová
Pedagogickí zamestnanci MŠ
UčiteľkaBc. Darina Dupčáková
UčiteľkaMgr. Janka Dutková
UčiteľkaDáša Filipová
UčiteľkaMgr. Veronika Grešová
UčiteľkaBarbora Hegedušová
UčiteľkaRenáta Hricisková
UčiteľkaBc. Mária Hudačeková
UčiteľkaBc. Darina Majkutová
UčiteľkaBc. Erika Mravčáková
UčiteľkaMgr. Lucia Podracká
UčiteľkaPaedDr. Alena Vrábľová
Pedagogická asistentkaĽudmila Pacanovská
Pedagogická asistentkaMgr. Slávka Schmögnerová