Zamestnanci

Vedenie materskej školy
RiaditeľkaMgr. Mária Sapara
Zástupkyňa riaditeľkyMgr. Elena Zumerlingová
Pedagogickí zamestnanci MŠ
UčiteľkaBc. Darina Dupčáková
UčiteľkaMgr. Janka Dutková
UčiteľkaDáša Filipová
UčiteľkaMgr. Veronika Grešová
UčiteľkaMgr. Barbora Hegedűšová
UčiteľkaLenka Hricisková
UčiteľkaRenáta Hricisková
UčiteľkaBc. Darina Majkutová
UčiteľkaBc. Erika Mravčáková
UčiteľkaMgr. Lucia Podracká
UčiteľkaPaedDr. Alena Vrábľová
Školský špeciálny pedagógMgr. Ingrid Kubalecová
Školský špeciálny pedagógMgr. Veronika Kufčáková
Pedagogická asistentkaĽudmila Pacanovská
Pedagogická asistentkaMgr. Slávka Schmögnerová