Triedy

1. triedaSlimáčiky
Mgr. Veronika Grešová
PaedDr. Alena Vrábľová
Mgr. Mária Sapara
Mgr. Slávka Schmögnerová (asistentka)
2. triedaŽabky
Mgr. Janka Dutková
Mgr. Elena Sumerlingová
3. triedaMotýliky
Barbora Hegedušová
Bc. Darina Majkutová
4. triedaLienky
Bc. Darina Dupčáková
Mgr. Lucia Podracká
Ľudmila Pacanovská (asistentka)
5. triedaVčielky
Dáša Filipová
Renáta Hricisková
6. triedaSovičky
Bc. Mária Hudačeková
Bc. Erika Mravčáková