RADA ŠKOLY – MŠ Ružová

Meno a priezviskoFunkciaZvolený /delegovaný/ za
1.Mgr. Janka DutkováPredsedazástupca pedagogických zamestnancov
2.Bc. Darina DupčákováČlenzástupca pedagogických zamestnancov
3.Mgr. Oľga ErbnováČlenzástupca nepedagogických
zamestnancov
4.Mgr. František PetrufČlenzástupca rodičov
5.Mgr. Lenka SumerlingováČlenzástupca rodičov
6.Mgr. Ľuboš DžubákČlenzástupca rodičov
7.Lukáš PastvaČlenzástupca rodičov
8.Mgr. Miroslav TkáčČlenzástupca zriaďovateľa
9.Miroslav GrečkoČlenzástupca zriaďovateľa
10.Peter KleinČlenzástupca zriaďovateľa
11.Mgr. Jana SalajováČlenzástupca zriaďovateľa