RADA ŠKOLY – MŠ Ružová

FUNKČNÉ OBDOBIE 2016 – 2020

Meno a priezviskoFunkciaZvolený /delegovaný/ za
1.Stanislava MatejkováPredsedazástupca rodičov
2.Katarína HagarováČlenza pedagogických zamestnancov
3.Mgr. Oľga ErbnováČlenza nepedagogických zamestnancov
4.Miroslava PramukováČlenzástupca rodičov
5.Mgr. Elena ZumerlingováČlenza pedagogických zamestnancov
6.Mgr. Ľudmila TrošanováČlenzástupca za obec Smižany
7.Mgr. Miroslav TkáčČlenzástupca za obec Smižany