Triedy

1. trieda:Edita Szarvasova
Mgr. Iveta Hukelová
2. trieda:Gloneková Lenka
Hegyiová Bianka
3. trieda:Árvová Viera
Mgr. Mária Dunajčíková
4. trieda:Jarmila Strechajová
Mgr. Alena Kupcová
5. trieda:Kristína Rečková
Mgr. Ondríková Aneta Anna