Korčuliarsky výcvik

Počas mesiacov január a február sa deti predškolských tried zúčastňovali korčuliarskeho výcviku na ľadovej ploche v Smižanoch. Hlavným cieľom bolo hravou formou naučiť deti základom korčuľovania, udržať, rozvinúť ich prirodzený záujem o pohyb a hru.

Snehuľkovo v MŠ