Mesiac úcty k starším

Október je mesiacom úcty k starším. Aj deti našej MŠ si tento mesiac pripomenuli výrobou rôznych darčekov pre starých rodičov ako prejav poďakovania za ich starostlivosť a lásku. Podstatou tohto mesiaca je uvedomiť si, že bez starých rodičov by tu z nás nikto nebol. Starký, starká, babka, dedko zo ❤️ ĎAKUJEME.

Predstavenie: „O Hlúpom Janovi“

Dňa 18.10.2023 sa naša MŠ zúčastnila divadelného predstavenia: „O Hlúpom Janovi“ pri príležitosti osláv “ Dňa materských škôl“. Ďakujeme obci Smižany a OKC Smižany za krásny kultúrny zážitok, ktorý pre deti zabezpečili. Kolektív MŠ.

Návšteva dopravného ihriska

Dňa 12.10.2023 sa naši predškoláci tried 🐝 a 🐞 zúčastnili na detskom dopravnom ihrisku ZŠ Komenského v Smižanoch. Deti zvládli jazdu na bicykloch a kolobežkách. Oboznámili sa s dopravnými značkami, kruhovým objazdom, ale aj s pravidlami cestnej premávky. 🚦🚲

Ďakujeme učiteľom ZŠ Komenského za pekný zážitok, bolo nám super.😉

Beseda s policajtkou

Dňa 21.9.2023 sme v našej MŠ privítali dopravnú policajtku, ktorá sa s deťmi porozprávala o práci policajtov, o tom na čo slúžia pravidlá cestnej premávky a prečo je dôležité ich dodržiavať. Prostredníctvom prezentácie sa deti oboznámili s dopravnými značkami, s bezpečným správaním sa chodcov i cyklistov, taktiež poukázala na potrebu používania reflexných prostriedkov kvôli vlastnej bezpečnosti.

Touto cestou sa chceme poďakovať pani kpt. Ing. Miroslave Podobenovej za ústretovosť a poučnú besedu.

Športové podujatie

Dňa 20.9.2023 sa naše deti zúčastnili na športových podujatiach:

Detská tetra Smižany

V kategórii chlapci z MŠ sa umiestnil na 3.mieste Juraj Šuba, trieda včielky🐝.

V kategórii dievčat z MŠ sa umiestnila na 3.mieste Petronela Urichová, trieda včielky 🐝

Beh ulicami obce Smižany

V kategórii chlapci z MŠ sa umiestnil na 2.mieste Lukáš Sedlák, trieda včielky 🐝

Statočne zabojovali všetky deti a úspešne dobehli do cieľa🏃‍♂️. Výhercom zo ❤️ blahoželáme a ostatným deťom blahoželáme za výborný športový výkon.👍👏

Medzinárodný Deň čokolády

Dnes sa naša škôlka premenila na čokoladovú továreň. Deti si vyskúšali vyrobiť vlastnú čokoládu, ochutnali čokoládové fondue, mali možnosť navrhnúť a vytvoriť si svoj najkrajší obal. Nechýbal spoločný tanec a hľadanie čokoládového pokladu.

Rozlúčka so škôlkou

Takto sa naši predškoláci rozlúčili s celou našou MŠ. Všetkým našim predškolákom prajeme, aby v septembri s radosťou nastúpili do vysnívanej školy a aby boli naďalej takí šikovní a robili všetkým okolo seba radosť. Ďakujeme všetkým rodičom za úžasnú spoluprácu a pomoc. ❤️

Výlet do prírody

Krásne počasie a dobrá nálada sprevádzala deti na turistickej vychádzke do Slovenského raja. Deti dodržiavali pravidlá cestnej premávky, obdivovali krásy prírody, zvierat, hmyzu, zdokonaľovali sa v pohybových aktivitách.

Škola v prírode

Škola v prírode Nová Lesná. Deti predškolských tried absolvovali školu v prírode v Tatrách. Okrem športových, zábavných a environmentálnych aktivít zvládli rôzne turistické prechádzky v okolí Vysokých Tatier. Viezli sa lanovkou, zvládli chôdzu po kameňoch k vodopádom, navštívili Starý Smokovec, Hrebienok, Bilikovú chatu….. Na Hrebienku si čas vyplnili návštevou Kvantária kde spoznali tajomstva fyziky a optiky. Deti si doniesli plný batoh nezabudnuteľných zážitkov, v ktorom nechýbal sladký poklad spomienok.