Evička nám ochorela – Doratka a jej priatelia

Dňa 28.04.2023 sa deti našej MŠ zúčastnili obvodnej prehliadky projektu s názvom Evička nám ochorela – Dorotka a jej priatelia. Našu škôlku reprezentovali Zoe Borská a Tobias Blicha z predškolskej triedy. Hravým spôsobom plnili úlohy, ktoré boli zamerané ako zdravo žiť, čo je zdravý spôsob života, ochrana zdravia a prvá pomoc… Poďakovanie patrí aj hostiteľom – MŠ Zelenej v Smižanoch za výborné zorganizovanie tohto podujatia.

Divadelné predstavenie – Matilda

Dňa 21.4.2023 sa deti našej MŠ zúčastnili divadelného predstavenia ZŠ Povýšenia sv. Kríža – Matilda. Príbeh bol o múdrom dievčatku, ktoré sa narodilo povrchným a krutým rodičom…. Deťom sa vystúpenie veľmi páčilo. Ďakujeme všetkým žiakom a pedagógom za krásny umelecký zážitok.

Zajačia farma

Vychádzka za domácimi zvieratkami. V rámci týždňa venovanému domácim zvieratkám navštívili deti z 🦋 a 🐞 triedy: “Zajačiu farmu”, kde sa oboznámili s prácou na farme, so životom a starostlivosťou týchto zvierat.