Rozlúčka so škôlkou

Takto sa naši predškoláci rozlúčili s celou našou MŠ. Všetkým našim predškolákom prajeme, aby v septembri s radosťou nastúpili do vysnívanej školy a aby boli naďalej takí šikovní a robili všetkým okolo seba radosť. Ďakujeme všetkým rodičom za úžasnú spoluprácu a pomoc. ❤️

Výlet do prírody

Krásne počasie a dobrá nálada sprevádzala deti na turistickej vychádzke do Slovenského raja. Deti dodržiavali pravidlá cestnej premávky, obdivovali krásy prírody, zvierat, hmyzu, zdokonaľovali sa v pohybových aktivitách.

Škola v prírode

Škola v prírode Nová Lesná. Deti predškolských tried absolvovali školu v prírode v Tatrách. Okrem športových, zábavných a environmentálnych aktivít zvládli rôzne turistické prechádzky v okolí Vysokých Tatier. Viezli sa lanovkou, zvládli chôdzu po kameňoch k vodopádom, navštívili Starý Smokovec, Hrebienok, Bilikovú chatu….. Na Hrebienku si čas vyplnili návštevou Kvantária kde spoznali tajomstva fyziky a optiky. Deti si doniesli plný batoh nezabudnuteľných zážitkov, v ktorom nechýbal sladký poklad spomienok.

Školský výlet

13.06.2023 triedy 🐝,🦉,🐌 a 🐸 navštívili ekologickú relaxačno-oddychovú zónu s interaktívnym náučným chodníkom Žabia cesta v Levoči. Zážitkovým učením sa naši škôlkari dozvedeli niečo nové o obojživelníkoch, faune a flóre. Po dobrom obede sme si boli obzrieť historickú Levoču a prácu mestských policajtov.

Olympijský deň detí v Rudňanoch

Dnes 8.6.2023 sa deti predškolských tried zúčastnili športovej olympiády, ktorá sa konala na štadióne v Rudňanoch. Hoci sú ešte len škôlkari, môžu sa pochváliť tým, že súťažili na olympiáde. Malí športovci súťažili v disciplínach-beh na 20 m, skok do diaľky z miesta a hod kriketovou loptičkou. Do MŠ sme si odniesli dve druhé miesta: Nelka Gondová z tr.🐌 v behu na 20 m a Filip Jerdonek z tr. 🐸 v behu na 20 m. Tí, ktorí sa neumiestnili na víťazných stupienkoch si taktiež odniesli vecné ceny, ale aj pocit radosti zo športového dňa .Všetkým deťom blahoželáme.

MDD – Deň detí

Deň, ktorý patril iba deťom! Deti si užili deň plný zábavy, skvelého programu a tancujúcich víl. Daruj mi deň, jeden vzácny deň s ružovým nápisom NÁŠ…….❤️