Olympijský deň detí v Rudňanoch

Dnes 8.6.2023 sa deti predškolských tried zúčastnili športovej olympiády, ktorá sa konala na štadióne v Rudňanoch. Hoci sú ešte len škôlkari, môžu sa pochváliť tým, že súťažili na olympiáde. Malí športovci súťažili v disciplínach-beh na 20 m, skok do diaľky z miesta a hod kriketovou loptičkou. Do MŠ sme si odniesli dve druhé miesta: Nelka Gondová z tr.🐌 v behu na 20 m a Filip Jerdonek z tr. 🐸 v behu na 20 m. Tí, ktorí sa neumiestnili na víťazných stupienkoch si taktiež odniesli vecné ceny, ale aj pocit radosti zo športového dňa .Všetkým deťom blahoželáme.