Mesiac úcty k starším

Október je mesiacom úcty k starším. Aj deti našej MŠ si tento mesiac pripomenuli výrobou rôznych darčekov pre starých rodičov ako prejav poďakovania za ich starostlivosť a lásku. Podstatou tohto mesiaca je uvedomiť si, že bez starých rodičov by tu z nás nikto nebol. Starký, starká, babka, dedko zo ❤️ ĎAKUJEME.

Predstavenie: „O Hlúpom Janovi“

Dňa 18.10.2023 sa naša MŠ zúčastnila divadelného predstavenia: „O Hlúpom Janovi“ pri príležitosti osláv “ Dňa materských škôl“. Ďakujeme obci Smižany a OKC Smižany za krásny kultúrny zážitok, ktorý pre deti zabezpečili. Kolektív MŠ.

Návšteva dopravného ihriska

Dňa 12.10.2023 sa naši predškoláci tried 🐝 a 🐞 zúčastnili na detskom dopravnom ihrisku ZŠ Komenského v Smižanoch. Deti zvládli jazdu na bicykloch a kolobežkách. Oboznámili sa s dopravnými značkami, kruhovým objazdom, ale aj s pravidlami cestnej premávky. 🚦🚲

Ďakujeme učiteľom ZŠ Komenského za pekný zážitok, bolo nám super.😉