Divadelné predstavenie našej MŠ – Z rozprávky do rozprávky

V kultúrnom dome v Smižanoch sa pri príležitosti osláv Dňa matiek predstavili skoro všetky deti našej škôlky MŠ Ružová, všetkých tried, v divadelnom predstavení – Z rozprávky do rozprávky. Na predstavení odzneli rôzne básničky, pesničky, tančeky, ktoré sa deti s láskou učili pre svoje mamičky, aby potešili ich tváričky, predškoláci predviedli svoje herecké výkony v tieňovom divadle. Predstavenie malo obrovský úspech, za ktorý ĎAKUJEME!

Svetový deň mlieka

Dnes sme v našej MŠ slávili Svetový deň mlieka. Pani učiteľky si pre deti pripravili mliečné aktivity, hry či ochutnávku mliečnych výrobkov. Podstatou tohto dňa je hravou formou pripomenúť deťom dôležitosť mlieka a mliečnych výrobkov v našom živote…..🥛

Návšteva ZUŠ Dezidera Štraucha v Smižanoch

Každý rok sa v ZUŠ Dezidera Štraucha v Smižanoch konajú výchovno-motivačné koncerty, ktoré hravou interaktívnou formou zoznamujú budúcich prvákov so základmi hudobného, výtvarného, divadelného umenia. Tento rok pedagógovia priniesli deťom rozprávku o hľadaní pokladu na ostrove Kvintakord. Do dobrodružstva boli zapojené všetky deti. Zoznámili sa so základnými tónmi hudby, vyskúšali si hru na hudobných nástrojoch, tancovali, spievali a kreslili. Deti boli šikovné a našli stratený poklad a tým aj vyslobodili princeznú Melody. Ďakujeme za krásne dopoludnie plné radosti.

Deň matiek

Keď sa pozeráš na svoju matku, pozeráš sa na tú najčistejšiu lásku, akú kto kedy videl. Charley Benetto

Návšteva laboratória v Spišskej Novej Vsi

Deti predškolských tried navštívili laboratórium v Spišskej Novej Vsi, kde mali možnosť vidieť zvieratká, hmyz v niekoľkonásobnom zväčšenom prevedení. Odvážlivcov potešil živý chameleón, ktorý sa predviedol svojím krásnym sfarbením.

Exkurzia

Spoločnosť Agro-spiš s.r.o. v Smižanoch si v týchto dňoch pripomína 27. výročie svojho založenia. Deti predškolských tried boli súčasťou týchto osláv, kde si mohli poobzerať záhradné, poľnohospodárske a lesné stroje. Deti sa povozili na traktore, tancovali a súťažili o krásne ceny. Ďakujeme Mgr. Jozefovi Neupauerovi za pozvanie, skvelú zábavu a neodkladne za príjemný program pre deti. Prajem celému tímu veľa pracovných úspechov a ďalších spokojných klientov. Kolektív MŠ.

Akadémia ZŠ Komenského, Smižany – Televízia Komenský

Dnes 11.05.2023 sa deti MŠ zúčastnili predstavenia ZŠ Komenského, Smižany s názvom: “Televízia Komenský”, ktoré bolo stvárnené detskými hercami tejto školy. Divadelné predstavenie sa nieslo v podobe televíznych novín, aktualít bežného života školy, či obce. Na svoje si mohol prísť každý. Deti sledovali priebeh vystúpenia, nechýbal smiech, napätie a veľký potlesk na záver. Všetkým deťom a pedagógom ďakujeme za krásny divadelný zážitok.