Deň matiek

Keď sa pozeráš na svoju matku, pozeráš sa na tú najčistejšiu lásku, akú kto kedy videl. Charley Benetto