Návšteva ZUŠ Dezidera Štraucha v Smižanoch

Každý rok sa v ZUŠ Dezidera Štraucha v Smižanoch konajú výchovno-motivačné koncerty, ktoré hravou interaktívnou formou zoznamujú budúcich prvákov so základmi hudobného, výtvarného, divadelného umenia. Tento rok pedagógovia priniesli deťom rozprávku o hľadaní pokladu na ostrove Kvintakord. Do dobrodružstva boli zapojené všetky deti. Zoznámili sa so základnými tónmi hudby, vyskúšali si hru na hudobných nástrojoch, tancovali, spievali a kreslili. Deti boli šikovné a našli stratený poklad a tým aj vyslobodili princeznú Melody. Ďakujeme za krásne dopoludnie plné radosti.