Mesiac úcty k starším

Október je mesiacom úcty k starším. Aj deti našej MŠ si tento mesiac pripomenuli výrobou rôznych darčekov pre starých rodičov ako prejav poďakovania za ich starostlivosť a lásku. Podstatou tohto mesiaca je uvedomiť si, že bez starých rodičov by tu z nás nikto nebol. Starký, starká, babka, dedko zo ❤️ ĎAKUJEME.