Výlet do prírody

Krásne počasie a dobrá nálada sprevádzala deti na turistickej vychádzke do Slovenského raja. Deti dodržiavali pravidlá cestnej premávky, obdivovali krásy prírody, zvierat, hmyzu, zdokonaľovali sa v pohybových aktivitách.