Rozlúčka so škôlkou

Takto sa naši predškoláci rozlúčili s celou našou MŠ. Všetkým našim predškolákom prajeme, aby v septembri s radosťou nastúpili do vysnívanej školy a aby boli naďalej takí šikovní a robili všetkým okolo seba radosť. Ďakujeme všetkým rodičom za úžasnú spoluprácu a pomoc. ❤️