Škola v prírode

Škola v prírode Nová Lesná. Deti predškolských tried absolvovali školu v prírode v Tatrách. Okrem športových, zábavných a environmentálnych aktivít zvládli rôzne turistické prechádzky v okolí Vysokých Tatier. Viezli sa lanovkou, zvládli chôdzu po kameňoch k vodopádom, navštívili Starý Smokovec, Hrebienok, Bilikovú chatu….. Na Hrebienku si čas vyplnili návštevou Kvantária kde spoznali tajomstva fyziky a optiky. Deti si doniesli plný batoh nezabudnuteľných zážitkov, v ktorom nechýbal sladký poklad spomienok.