Svetový deň mlieka

Dnes sme v našej MŠ slávili Svetový deň mlieka. Pani učiteľky si pre deti pripravili mliečné aktivity, hry či ochutnávku mliečnych výrobkov. Podstatou tohto dňa je hravou formou pripomenúť deťom dôležitosť mlieka a mliečnych výrobkov v našom živote…..🥛